Teknikprogrammet

Om programmet

Teknikprogrammet som är ett högskoleförberedande program kännetecknas av kreativitet, innovation och ny teknik. Programmet passar dig som är intresserad av teknik, design, produktutveckling och IT. Teori varvas med olika studiebesök och praktiskt arbete. Utbildningen blir också verklighetsanknuten i och med goda samarbeten med näringsliv och vidare utbildningar.

I framtiden kanske du vill uppfinna ny eller utveckla redan befintlig teknik eller IT. Du kanske vill läsa vidare inom det breda ingenjörsområdet eller på någon designutbildning.

Inför årskurs två väljer du en av våra tre inriktningar. Inom inriktningarna väljer du sedan fördjupningsområde.

Inriktningar

Design och produktutveckling
Inriktningen för dig som vill kombinera teknik med ett intresse för design. Med estetiska och tekniska medel lär du dig att ta fram nya eller utveckla redan befintliga produkter. Du lär dig om olika designmetoder och om designprocessens olika delar, du arbetar med hela processen från design till färdig produkt. Datorstyrd design och konstruktion är centralt.

Informations- och medieteknik
Denna inriktning passar dig som gillar att arbeta med datorer och är intresserad av digital kommunikation. Det är en bra förberedelse för fortsatta studier inom IT, beroende på vilka kursval du gör så kan du söka vidare till bland annat olika ingenjörsutbildningar inom IT eller inom systemvetenskap. Inriktningens fokus ligger på datorkommunikation inom informations-, kommunikations- och medieteknik.

Teknikvetenskap
Detta är den bredaste inriktningen på teknikprogrammet och ger dig behörighet att söka vidare till olika civilingenjörsutbildningar. Du fördjupar dig inom fysik, matematik och teknik och kopplar dessa till teknikutveckling. Du lär dig om teknikvetenskapens olika arbetsmetoder och får utveckla din kreativa förmåga att lösa problem, ta initiativ och göra analys.

Fördjupningar

3D-design och formgivning (för inriktn. Design och produktutveckling)
Du läser påbyggnadskurser inom CAD och design, vilket förbereder dig extra för vidare utbildningar inom t ex industridesign och produktutveckling, eller andra områden där teknik och design möts.

Spelutveckling (för inriktn. Design och produktutveckling samt Informations- och medieteknik)
Fördjupningen för dig som vill få en introduktion till spelutvecklingsområdet. Du läser kurser inom digitalt skapande eller gränssnittsdesign. Vill du efter åren hos oss fördjupa dig inom området kan du söka vidare till olika utbildningar inom spelutveckling.

Nätverksteknik (för inriktn. Informations- och medieteknik)
Fördjupningen för dig som vill lära dig att bygga och konfigurera nätverk. Du fördjupar dig inom nätverk med kurser inom nätverksadministration och nätverksteknik.

Webbutveckling (för inriktn. Informations- och medieteknik)
Du fördjupar dig inom webbplatser och servrar och läser kurser i webbutveckling och webbserverprogrammering. Du lär dig bland annat att skapa en webbplats samt att administrera och bygga kommunikationslösningar för servrar.

Ingenjör (för inriktn. Teknikvetenskap)
Fördjupningen ger dig extra förberedelse för vidare utbildningar genom att läsa extra kurser i kemi och matematik. Kursen i matematik ger dig dessutom extra meritpoäng till högskolan. Det blir en naturlig väg till ingenjörsstudier.

Programmering (för inriktn. Teknikvetenskap)
Är du intresserad av matematik och IT så tror vi att vår fördjupning inom programmering passar dig. Du kanske i framtiden tänker dig en civilingenjörsutbildning inom IT. I så fall är denna fördjupning en bra förberedelse för fortsatta studier.

 

PoangplanTE
10 MB PDF