Välkommen till naturvetenskapsprogrammet!

Naturvetenskapsprogrammet

Om programmet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som förbereder dig för vidare studier inom främst det naturvetenskapliga området. Programmet ger dig full behörighet till att läsa vidare på högskola eller universitet.

Vi har två inriktningar på programmet: Naturvetenskap samt Naturvetenskap och samhälle. Du väljer inriktning inför årskurs 2. Oavsett vilken inriktning du väljer så tror vi att du är intresserad av hur världen, vetenskap och verkligheten hänger ihop.

Inriktningar

Naturvetenskap
Det här är inriktningen för dig som brinner för de naturvetenskapliga ämnena, är nyfiken, kreativ och vill hitta nya lösningar. I utbildningen varvas teori med praktiska laborationer och studiebesök. Du kommer att arbeta utifrån ett undersökande arbetssätt med teorierna som bakgrund.

Naturvetenskap och samhälle
Vill du få ett helhetsperspektiv på de stora samhällsfrågorna? Gillar du både de naturvetenskapliga och de samhällsvetenskapliga ämnena? I så fall tror vi att du ska fundera på denna tvärvetenskapliga inriktning. Du kommer att arbeta i många projekt och träffa människor med många olika kunskaper och erfarenheter.

Fördjupningar

Matematik (för inr. Naturvetenskap)
Fördjupningen för dig som tycker att matematik är bland det roligaste som finns. Du får dyka ner i ämnet på djupet genom kurserna Matematik 5 och Matematik specialisering. Båda kurserna ger extra meritpoäng till högskolan och inom Matematik specialisering finns det genom vårt samarbete möjlighet att läsa på högskolan.

Humanvetenskap (för inr. Naturvetenskap och samhälle)
Är du intresserad av och vill fördjupa dig inom människan och samhället. Du lär dig om hur människan beter sig både som individ och i grupp samt hur det har sett ut över olika tider. Du läser fördjupningskurser inom bland annat historia och psykologi.

Språk och kommunikation (för inr. Naturvetenskap och samhälle)
Samhället blir allt mer internationellt vilket ställer högre krav på människans språkkunskaper och färdigheter i att kommunicera. Du lär dig förutom själva språken delar av kulturen där språken talas. Du läser fördjupningskurser inom moderna språk och engelska. Inom engelskakursen har du också möjlighet att förbereda dig för Cambridgecertifiering.
 

PoangplanNA
10 MB PDF