Ekonomiprogrammet

Om programmet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program med inriktningen Ekonomi. Det är ett program för dig som vill använda och utveckla din kreativa sida i form entreprenörskap. Du är troligen intresserad av att driva projekt och av företagande, du kanske också vill lära dig mer om marknadsföring eller om redovisning. Den breda utbildningen gör dig väl förberedd för vidare studier på högskola och universitet.

En av de stora fördelarna med att läsa ekonomi hos oss är att du blir knuten till olika företag och organisationer. På dessa arbetar du med olika projekt och fältstudier, det gör att du får en helt annan erfarenhet och ett försprång in i arbetslivet än om utbildningen enbart är skolförlagd. Under utbildningen kommer du också att driva ett UF-företag eller ett större projekt.

Fördjupningar

Juridik
Är du intresserad av juridiska problem och metoder? I den juridiska fördjupningen läser du om lagars och reglers betydelse för ett demokratiskt samhälle och hur dessa påverkas av internationell rätt. Juridiska problem bedöms och analyseras med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Marknadsföring och kommunikation
I fördjupningen lär du dig om metoder och strategier för marknadsföring och kommunikation samt om lagar och etik. Området kommer även att studeras utifrån ett internationellt perspektiv.

Redovisning och finansiering
Du kanske i framtiden vill arbeta med redovisning på ett företag eller ta fram kalkyler så att de kan fatta rätt beslut. Du lär dig om redovisningsprinciper, räkenskapsanalyser och kostnadskalkyler, samt läser om lagar och de normer som styr inom området.

PoangplanEK
10 MB PDF