Digital designprogrammet

Om programmet

Digital designprogrammet är ett högskoleförberedande estetiskt program med inriktningen Estetik och media. Programmet ger dig fördjupade kunskaper inom digitala medier. Du får lära dig de verktyg du behöver för att kunna kommunicera inom det estetiska området. Dina tre år avslutas med att du tillsammans med dina klasskamrater anordnar en utställning – Helix vårsalong.

Tyngdpunkten i programmet ligger på estetisk kommunikation genom bild, berättande och ljud. Du kommer bland annat att arbeta med analoga och digitala bilder, filmer och animationer.

Under dina tre år arbetar du fram din egen portfolio som du sedan kan använda när du söker vidare utbildningar och arbeten. Programmet förbereder dig för vidare studier främst inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Du har på programmet stora möjligheter att bredda din behörighet.

Fördjupningar

Design och spelutveckling
Är du intresserad av speldesign och spelgrafik? Eller kanske animerad film? Du fördjupar dig inom 3D-produktion samt lär dig att planera och skapa design till spel och animerad film. Mycket fokus ligger på spelgrafik, spelmiljöer och spelutveckling.

Foto och digitalt skapande
Du fördjupar dig inom fotografi och digital bildbehandling. Det är foto som konstnärligt uttryckssätt som står i främsta fokus, men även andra digitala uttryckssätt berörs.

Illustration och visualisering
En fördjupning som innehåller illustration, grafisk formgivning och bildproduktion, både digitalt och analogt. Du lär dig bland annat skissteknik, färglära, typografi och digitaliseringsmetoder.

Högskolebreddning
I högskolebreddningen har du möjlighet att utöka din behörighet till högskola och universitet. Du har dessutom möjlighet att öka ditt meritvärde genom att läsa meritpoängskurser inom engelska, matematik och moderna språk.

PoangplanDD
10 MB PDF