Våra program

Klicka för att ladda ner vår broschyr inför läsår 18/19.

Natur programmet

Högskoleförberedande program med inriktningen Naturvetenskap samt Naturvetenskap
och samhälle.

Läs mer

Teknik programmet

Högskoleförberedande program med inriktningarna Design och produktutveckling, Informations-
och medieteknik samt Teknikvetenskap.

Läs mer

Ekonomi programmet

Högskoleförberedande program med inriktningen Ekonomi med möjlighet att bli Diplomerad gymnasieekonom.

Läs mer

Digital designprogrammet

Högskoleförberedande estetiskt program med inriktningen
Estetik och media.

Läs mer

IT programmet

Studieförberedande yrkesprogram inom el- och energi, med
inriktningen Dator- och kommunikationsteknik.

Läs mer

Helixprofilen

På Helix får du kunskap och träning i entreprenörskap och en gedigen grund i att använda IT-tekniken för ditt lärande. Inom entreprenörskap tränas du i att kunna anta nya utmaningar och driva projekt. Inom kurserna Entreprenörskap och Datorteknik får du ett försprång och en stabil grund för ditt lärande och, inte minst, blir väl förberedd för morgondagens yrken och arbetsmarknad.

Entreprenörskap

Idag är det viktigt att kunna plocka fram, våga satsa på och göra verklighet av sina idéer. Hos oss är därför kursen Entreprenörskap obligatorisk på alla program. Entreprenörskap är så mycket mer än bara företagande; det hjälper dig att se möjligheter istället för problem och det är något som underlättar för dig att bli framgångsrik i både arbetsliv och på högskola.

Datorteknik

En annan kompetens som efterfrågas i dagens samhälle är kunskap inom IT. Idag används datorn som ett verktyg inom nästan alla områden och arbetsgivare vill att du ska kunna använda datorn som ett effektivt redskap. Hos oss får du den kunskapen eftersom även kursen Datorteknik 1:a är obligatorisk på alla våra program.

Ung företagsamhet, UF

UF är ett projekt som går ut på att du under din studietid får möjlighet att starta, driva och utveckla ett företag. På Helix gör du det inom en fördjupning av entreprenörskap. Genom UF får du möjlighet att knyta kontakter med näringslivet och olika företagare. Du kan också vara med och tävla med ditt företag i olika regionala och nationella tävlingar. Att ha ett UF-företag är mycket lärorikt, utvecklande och stärker dig som entreprenör.

 

Har ni några frågor om våra program kan ni kontakta vår SYV Erik Lindberg på telefon 0243-79 56 49 eller via mail erik.lindberg@helixgymnasiet.se