Välkommen till Helixgymnasiet!
- för dig med höga ambitioner.

Om Helixgymnasiet

Helixgymnasiet är en fristående och politiskt och religiöst obunden skola. Helix är öppet för alla elever som vill satsa på sin skolgång. Helix motto är “att göra sitt bästa oavsett bakgrund och härkomst”.

Vi som jobbar på skolan har förmånen att varje dag möta ambitiösa elever, som främst kommer från Dalarna men också från andra län. Vi har läsåret 2017/18 ca 280 inspirerade elever och ca 35 engagerade och kunniga lärare/medarbetare.

Vi på Helix utbildar, tränar och förbereder eleven för kommande studier och arbetsliv. Visionen är att våra elever ska utveckla ett eget ansvar för sitt livslånga lärande och inte minst – få kunskaper, metoder och förhållningssätt för ett bra liv.

Vi har en profil på skolan – Helixprofilen. Den innebär att alla elever, oavsett program, tränas i entreprenörskap och får en grund i att använda IT som hjälpmedel för sitt lärande. Genom vårt pedagogiska arbetssätt får eleven ett försprång och en stabil grund för livet med fokus på morgondagens yrken och arbetsmarknad.

Helixgymnasiets värdegrund har fyra hörnstenar:

Helixgymnasiet följer läroplanen för gymnasieskolan (Lgy2011).

Ett utmärkande drag hos oss på Helix är det målmedvetna mentorsarbetet med våra elever och arbetet med att förebygga mobbning. År 2009 tilldelades Helixgymnasiet utmärkelsen “Årets gymnasieskola” av organisationen Friends.

Vi är särskilt stolta över våra resultat från Skolinspektionens samtliga tillsyner (2009, 2011 och 2015) där vi har fått högsta betyg!

Har du vägarna förbi är du välkommen att titta in på en fika och prata med våra medarbetare och skolledning.

Med vänliga hälsningar

Peter Lundström och Christin Klockar Lundström VD, Ägare, grundare

 

 

AAA

Skolinspektionen 2015