Att ansöka till Helixgymnasiet

Om du vill söka till något av våra program tar du kontakt med studie- och
yrkesvägledaren på din skola.

Du kan också ansöka direkt via Elevantagningens hemsida

https://dalarna.dexter-ist.com/Dalarna/Default.asp?page=auth/common/login

Helixgymnasiets utbildningar är kostnadsfria och har riksintag, det innebär att utbildningen är öppen för alla elever att söka. Din hemkommun kan inte neka dig att gå på Helixgymnasiet under förutsättning att du är behörig och antas till utbildningen.

Du har rätt till busskort under förutsättning att du uppfyller kraven på avstånd till skolan (minst sex km).

Sista ansökningsdag är fredag 16 februari 2018.

Sista datum för omval brukar ligga i mitten av maj, vi skriver ut datumet så snart det är fastställt.

Det är viktigt att valen prioriteras i önskad ordning. Har du funderingar eller frågor går det bra att kontakta Helixgymnasiets SYV Erik Lindberg på 0243-79 56 49 eller e-post erik.lindberg@helixgymnasiet.se.

Adress och telefonnummer till elevintagningen
Har du frågor till elevantagninen går det bra att kontakta dem.

Adress

Region Dalarna
Elevintagningen
Myntgatan 2
791 51 FALUN

Telefon

Tel: 023-77 70 30
Fax: 023-77 70 01