Matematik på högskolan

HelixgymnasietHelixgymnasiet logo
Publicerat av 4 maj 2016
Gabriel Nilsson, Fredrik Palmén, Viktor Printz och Samuel Wikström som läser det sista året på gymnasiet har under våren läst kursen Envariabelanalys tillsammans med högskoleingenjörerna vid Högskolan i Borlänge. Samtliga elever läser kursen vid högskolan som en del i matematik specialisering och vissa av eleverna skriver även sitt gymnasiearbete inom matematik. Gabriel går på skolans IT-program, Viktor och Fredrik läser på teknikprogrammet och Samuel läser på naturvetenskapsprogrammet. Gabriel har skrivit tentamen på det ordinarie tentamenstillfället i mars medan de övriga väntar till nästa tentamenstillfälle i maj. Gabriel har klarat tentan med mycket bra resultat. Gabriel har planer på att studera vidare till civilingenjör. Han tycker att kursen har varit en bra förberedelse för högskolestudier, men att det har varit tidspressat. Dock tycker han att det har hjälp att högskolekursen bygger på tidigare kurser han läst. Fredrik, Viktor och Samuel håller med om att kursen har givit dem inblick om hur högskolestudier fungerar. Viktor och Samuel som har skrivit gymnasiearbete inom matematik tycker också att kursen har varit till hjälp vid skrivandet av gymnasiearbetet. När det gäller framtiden så har Viktor planer på att läsa rymdteknik vid Luleå tekniska högskola medan Samuel har sökt civilingenjörsprogram inom robotik vid Mälardalens högskola. Fredrik har också planer på att läsa vidare inom naturvetenskap eller teknik, men han känner att han behöver ett sabbatsår först. Detta är fjärde året för samarbetet mellan Helixgymnasiet och Högskolan Dalarna. Personerna bakom samarbetet är Roland Strömberg, lärare i matematik och kemi samt förstelärare, och Per Wallén som är ämnesansvarig i matematik vid Campus Borlänge.
Gabriel Nilsson, Fredrik Palmén, Viktor Printz och Samuel Wikström som läser det sista året på gymnasiet har under våren läst […]


Läs