Välkommen till Helixgymnasiet!
- för dig med höga ambitioner.

Besök oss under en skoldag

HelixgymnasietHelixgymnasiet logo
Publicerat av 27 november 2015
Vill du få en större inblick i hur det är att vara elev på Helix? I så fall kan du vara hos oss under en skoldag. Du går då med en av våra elevambassadörer i en klass på det program som du är intresserad av. Du får också träffa rektor eller studie- och yrkesvägledare och lärarna på skolan. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Anna på anna.trautmann@helixgymnasiet.se om du vill boka ett besök. Välkommen!
Vill du få en större inblick i hur det är att vara elev på Helix? I så fall kan du […]


Läs

Öppet Hus på lördag

HelixgymnasietHelixgymnasiet logo
Publicerat av 10 november 2015
Välkomna till oss på Jussi Björlings torg, på lördag kl. 10-14. Vi informerar om skolan, programmen och vår lokala idrottsutbildning. Självklart bjuder vi på fika!
Välkomna till oss på Jussi Björlings torg, på lördag kl. 10-14. Vi informerar om skolan, programmen och vår lokala idrottsutbildning. […]


Läs

Återigen högsta betyg av Skolinspektionen

HelixgymnasietHelixgymnasiet logo
Publicerat av 2 november 2015

HELIXGYMNASIET I BORLÄNGE FÅR ÅTERIGEN HÖGSTA BETYG AV SKOLINSPEKTIONEN EFTER GENOMFÖRD TILLSYN!

Skolinspektionen har under hösten 2015 genomfört en regelbunden tillsyn av Helixgymnasiet i Borlänge. Helixgymnasiet Borlänge besöktes av Skolinspektionen den 29 och den 30 september 2015.

Skolinspektionens tillsynsrapport visar att verksamheten vid Helixgymnasiet uppfyller Skollagen och författningarnas krav inom de områden som granskats. Områden som Skolinspektionen särskilt har granskat vid Helixgymnasiet är:

 Undervisning och lärande

 Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling

 Styrning och utveckling av verksamheten

 Förutsättningar för utbildningen vid skolenheten

 Utveckling av utbildningen vid skolenheten

Efter Skolinspektionens tillsyn 2009 och 2011 bedömdes Helixgymnasiet av Skolinspektionen som en väl fungerande verksamhet. Sedan dess har Helixgymnasiets medarbetare, elever och ledning tillsammans, på ett föredömligt sätt, utvecklat Helixgymnasiet till en av de ledande gymnasieskolorna i Dalarna och Sverige.

Skolinspektionens senaste tillsyn av Helixgymnasiet understryker detta. Det är få skolor som helt undviker kritik eller åläggande i samband med Skolinspektionens tillsyn. Helixgymnasiet är en av dessa skolor som vid samtliga tillsyner (tre gånger i rad år 2009, 2011 och 2015) har uppnått detta resultat.

Vi på Helix är mycket glada över Skolinspektionens beslut efter genomförd tillsyn. Det är med stolthet vi konstaterar att Helixgymnasiet efter tre tuffa tillsyner från Skolinspektionen når det högsta betyget och att Helix är en väl fungerande gymnasieskola med hög utbildningskvalité.

Det skapar trygghet för alla som omfattas av vår verksamhet. Till grund för Skolinspektionens ställningstagande ligger en bra insats av våra elever, föräldrar, lärare och skolledning - bra jobbat!

För ytterligare information se: www.skolinspektionen.se.

HELIXGYMNASIET I BORLÄNGE FÅR ÅTERIGEN HÖGSTA BETYG AV SKOLINSPEKTIONEN EFTER GENOMFÖRD TILLSYN! Skolinspektionen har under hösten 2015 genomfört en regelbunden […]


Läs