Välkommen till Helixgymnasiet!
- för dig med höga ambitioner.

Söndag
Juni 26

Dagens lunch:

Inspelade föreläsningar ger eleverna på Helix möjligheten att studera även utanför skolan