Tack alla studenter till tre fina år!
Måndag den 15 augusti hälsar vi våra nya
och “gamla” elever välkomna till ett nytt läsår.

Söndag
Juli 31

Dagens lunch:

Inspelade föreläsningar ger eleverna på Helix möjligheten att studera även utanför skolan