Vi hälsar alla våra elever välkomna
till ett nytt spännande läsår.

Söndag
Augusti 28

Dagens lunch:

Inspelade föreläsningar ger eleverna på Helix möjligheten att studera även utanför skolan