Vi hälsar alla våra elever välkomna
till ett nytt spännande läsår.

Lördag
Oktober 1

Dagens lunch:

Inspelade föreläsningar ger eleverna på Helix möjligheten att studera även utanför skolan